”Ökad lönsamhet och nystädat bland avtalen” säger våra kunder.

Många gånger är det svårt för en organisation att hinna med att förnya avtalen i tid och göra den upphandling som behövs för att säkerställa rätt marknadspris. Istället förnyas avtalen automatiskt och möjligheten till bättre priser och förbättrad lönsamhet går förlorad ytterligare ett år framåt.

Vi erbjuder genomlysning av alla avtal, konkurrensutsatt upphandling och såklart även ett fokus på förbättring av betalningsvillkoren med varje leverantör. Förbättrad lönsamhet och bättre kassaflöde är våra ledord. Och för att inte våra kostnader ska ha någon negativ inverkan på lönsamheten tar vi bara betalt om vi lyckas och då enbart en del av besparingen när den uppstår. Kunden ska tjäna på att anlita oss i alla lägen och det ska kännas nystädat!

Kontakta oss på Purchase Partner för en genomlysning.

https://purchasepartner.se/kontakt-4984587