Vi hjälper företag och organisationer att sänka sina fasta och rörliga kostnader,
genom att effektivt förhandla leverantörsavtal. Vår affärsidé är att spara pengar åt er utan att kompromissa på kvaliteten.
Antal genomförda uppdrag
100 st
Antal genomförda upphandlingar
ca 1100 st
Antal områden vi har upphandlat
160 st
Antal konsulter
12 st
 
 
Så här jobbar vi.
Vi går igenom företagets leverantörsavtal och förhandlar om dem.  

Vi sänker företagets fasta och rörliga utgifter vilket gör att ni ökar företagets resultat utan att vara tvungna att dra in på något.  

Vårt arvode är en viss procent av de totala besparingar som vi gör åt er. Ni betalar Purchase Partner först när besparingarna infaller, d.v.s. då de nya avtalen träder i kraft.
Skulle ni sedan ha några frågor, eller vill att vi tittar på nya avtal efter att vårt arbete hos er är avslutat, är ni förstås alltid välkomna att kontakta oss.

Vi håller alltid kontakten med våra kunder långt efter avslutat samarbete.

Vi tror på effekten av det personliga mötet och vill gärna sitta hos våra kunder under perioden som vi genomför våra uppdrag; det blir både roligare och mer effektivt då.
 
 
Varför jobba med oss?
Vi är oberoende, vi tar fram förslag/offerter, men det är alltid kunden som är avtalspart och den som i slutändan väljer den leverantör som ni föredrar att samarbeta med.

Vi har erfarenhet, vi har funnits sedan 2012 och har upphandlat över 130 olika leverantörsområden. Många leverantörsområden upphandlar vi flera gånger varje år, vilket gör att vi vet vad som är ”rätt” marknadspris just nu.

Vi har bredd och förhandlar inom många områden. Allt från kaffe, telefoni, kopiatorer, porto, kontorsmaterial, avfallshantering, fiber och rondering till lönehanteringssystem och kontoavstämning. Och allt däremellan.

Vi har en prismodell och vi tar bara betalt om vi lyckas. Inga tim- eller fasta arvoden utan enbart en ”success fee” av den uppnådda besparingen. Detta innebär att vi minimerar er risk.
 
 
Så här jobbar vi inte. 
Purchase Partner jobbar inte med kickbacks eller någon annan form av belöningssystem och vi har inga fasta leverantörspartners.

Vi väljer inte leverantörer utefter vilka priser och villkor de tidigare erbjudit; vi förhandlar med varje leverantör som om det var första gången och ni väljer det avtal som passar ert behov bäst.

Vi arbetar inte med att ersätta någons arbetsuppgifter eller belysa ”dåliga” avtal. Vi jobbar snarare med att avlasta och involvera.

Vi låser inte in oss på kammaren med hemliga dokument. Vi jobbar tillsammans med er och med total transparens.

Purchase Partner är helt oberoende.
 
 
 
 
 
 
 
 
"1 miljon i gjorda kostnadssänkningar kan jämföras med att man
måste 
sälja för 10 miljoner för att uppnå samma resultat."


Vi är med i kampen mot barncancer – det är vi stolta över!