Vi hjälper företag och organisationer att sänka sina fasta och rörliga kostnader 
genom att effektivt förhandla leverantörsavtal.

Vår affärsidé är att spara pengar åt er utan att kompromissa på kvaliteten.

 
 
Antal genomförda uppdrag
120 st
Antal genomförda upphandlingar
1500 st
Antal områden vi har upphandlat
200 st
Antal konsulter
12 st

Så här jobbar vi

Vi går igenom företagets leverantörsavtal och förhandlar om dem. Vi sänker företagets fasta och rörliga utgifter vilket gör att ni ökar företagets resultat utan att vara tvungna att dra in på något. 

Vårt arvode är en viss procent av de totala besparingar vi gör åt er. Ni betalar Purchase Partner först när besparingarna infaller, d.v.s. då de nya avtalen träder i kraft. Skulle ni sedan ha några frågor, eller vill att vi tittar på nya avtal efter att vårt arbete hos er är avslutat, är ni förstås alltid välkomna att kontakta oss. Vi håller alltid kontakten med våra kunder långt efter avslutat samarbete. 

Vi tror på effekten av det personliga mötet och vill gärna sitta hos våra kunder under perioden som vi genomför våra uppdrag; det blir både roligare och mer effektivt då.

Vår arbetsmetodik

Kartläggning

 • Definiera leverantörsområden
 • Dataanalys
 • Förankra behov
 • Etablera ingångsvärden

Genomförande

 • Förfrågningsunderlag
 • Leverantörsdialog 
 • Förhandling 
 • Utvärdering 
 • Sammanställning

Avslutning

 • Slutförhandling 
 • Avtalstecknande 
 • Dokumentation 
 • Överlämning
 
 

Varför jobba med oss?

Oberoende
Vi är oberoende
, vi tar fram förslag/offerter, men det är alltid kunden som är avtalspart och den som i slutändan väljer den leverantör som ni
föredrar att samarbeta med.

Erfarenhet
Vi har erfarenhet
, vi har funnits sedan 2012 och har upphandlat över 160 olika leverantörsområden. Många leverantörsområden upphandlar vi flera gånger varje år, vilket gör att vi vet vad som är ”rätt” marknadspris just nu.

Bredd
Vi har bredd
 och förhandlar inom många områden. Allt från kaffe, telefoni, kopiatorer, porto, kontorsmaterial, avfallshantering, fiber och rondering till lönehanteringssystem och kontoavstämning. Och allt däremellan.

Prismodell
Vi har en prismodell
 och vi tar bara betalt om vi lyckas. Inga tim- eller fasta arvoden utan enbart en ”success fee” av den uppnådda besparingen. Detta innebär att vi minimerar er risk.

Redo att ta nästa steg? Kontakta oss!

 
 

Så här jobbar vi inte

Purchase Partner jobbar inte med kickbacks eller någon annan form av belöningssystem och vi har inga fasta leverantörspartners.

Vi väljer inte leverantörer utefter vilka priser och villkor de tidigare erbjudit; vi förhandlar med varje leverantör som om det var första gången och ni väljer det avtal som passar ert behov bäst.

Vi arbetar inte med att ersätta någons arbetsuppgifter eller belysa ”dåliga” avtal. Vi jobbar snarare med att avlasta och involvera.

Vi låser inte in oss på kammaren med hemliga dokument. Vi jobbar tillsammans med er och med total transparens.

Purchase Partner är helt oberoende.
 
 

 
 

 
 

 
 
"1 miljon i gjorda kostnadssänkningar kan jämföras med att man
måste 
sälja för 10 miljoner för att uppnå samma resultat."