Magnus Hammar 
Grundare & Seniorkonsult
Civilekonom med ett förflutet inom sälj och marknadsföring.

Magnus arbetade över 13 år inom Nordens ledande mediebevakningsföretag med försäljning varav ett flertal år som försäljningschef. De sista 3 åren gick Magnus över till att ansvara för förhandling och inköp med fokus på samarbetsavtal och leverantörsavtal. Med en stor kunskap om hur en säljare arbetar och vilket värde en kund har, gjorde Magnus ett stort antal effektiva inköp som ledde till både besparingar och effektivisering för företaget.

Där föddes affärsiden; att hjälpa företag och organisationer att spara pengar genom att effektivt utmana och omförhandla leverantörsavtal som primärt knyter ann till kontoret och dess kostnader där.

Purchase Partners styrelse består av personer med stor erfarenhet inom marknad och kommunikation, digital strategi, bolagsetablering, företags- ekonomi samt vissa leverantörsområden.

Magnus Hammar innehar även ett antal uppdrag i olika riskkapitalbolag och ett fåtal start up ventures inom digital teknikutvecklig. Magnus genomför även vissa internationella inköpsuppdrag, primärt i Europa och USA.

Purchase Partner är baserat i Stockholm men arbetar över hela Norden. 

Kontakta Magnus.
Birgitta Wetterlind 
Seniorkonsult
Birgitta har en magisterexamen i ekonomi från Stockholms Universitet och över 15 års erfarenhet inom marknadsföring och kommunikation.

De senaste 13 åren har hon arbetat som Marknadschef i kamerabranschen och har god erfarenhet av inköp och förhandlingar inom media, PR, marknadsundersökningar, events och andra marknadsrelaterade områden. Birgitta har även en tysk studentexamen från Tyska Skolan i Stockholm och talar både flytande tyska och engelska.

Kontakta Birgitta.
Tomas Andersson 
Seniorkonsult
Tomas har en magisterexamen i ekonomi från Stockholms Universitet och har de senaste 15 åren verkat som bl. a. försäljningschef i Sverige,  samt i olika marknads- och utvecklingschefsroller i USA & England. Han har en gedigen erfarenhet och stor kompetens i att hjälpa företag och organisationer optimera sina resultat.

Tomas filosofi har alltid varit att en grundförutsättning för framgång, oavsett företagens verksamhet och geografiska hemvist, är en tydlig struktur och effektiv kostnadskontroll.

Kontakta Tomas
Birgitta Olsson 
Seniorskonsult
Birgitta har många års erfarenhet inom främst marknadsföring och kommunikation på både svenska och internationella bolag. I sina olika roller har hon jobbat med upphandlingar för marknadsavdelningar både inom Sverige, Europa samt Globalt. Gemensamt för alla upphandlingar har varit fokus på att maximera kostnadseffektiviteten med bibehållen eller bättre kvalitet. Hon har även lång erfarenhet i uppföljning av kostnader för marknadsaktiviteterna samt ROI, vilket lett till förbättrade resultat.
 
Birgitta har arbetat på EF, Johnson&Johnson, Adobe, Ericsson, Tretorn, Nikon Europe och nu senast i rollen som General Manager Strategic Global Marketing and Research at Nikon HQ. Många av anställningarna har varit internationellt baserade i USA, Holland och Singapore.

Kontakta Birgitta.
Peter Brandt 
Seniorkonsult
Peter har 10 års erfarenhet från finansmarknaden, många år på en av dåtidens mest framgångsrika internetmäklare. Han har drivit ett familjeägt företag under flera år med fokus på kostnadsoptimering och affärsutveckling. Hans samlade erfarenheter har givit en bred kompetens och kunskap både från köp- och säljsidan.

Peters filosofi är att vinsten alltid kan optimeras genom effektivitet, kunskap och goda förhandlingar, men det får aldrig innebära att man gör avkall på kvalitet.

Kontakta Peter.
 
 

        Maria Sandell


Seniorkonsult

Maria är civilingenjör inom IT och har många års erfarenhet som affärsutvecklare med upphandling som redskap inom både svenska och internationella bolag. Hon är även certifierad styrelseledamot.

Hennes specialistområden inom inköp är finansiella tjänst, IT-lösningar samt indirekta inköp såsom exempelvis media, marknadsföring och säkerhetslösningar. Hon har stor genomförandekraft och en effektivitet utöver det vanliga, vilket ger snabba resultat.

Maria talar flytande svenska, engelska och finska.

Kontakta Maria.

Anders Bjurstam 
Seniorkonsult
Anders är civilekonom och har över 20 års erfarenhet från företagsledning, affärs- och verksamhetsutveckling samt ekonomistyrning i Sverige och internationellt. De senaste åren har han arbetat som konsult med inriktning mot försäljning, verksamhetsutveckling och förändringsledning och har under åren byggt upp en gedigen kunskap om hur den offentliga marknaden fungerar från såväl leverantörs- som köparperspektivet.

Anders synsätt är att allt kan utvecklas och förbättras, inte minst företags inköpsverksamheter, vilket utgör grunden för god lönsamhet och långsiktig tillväxt.

Kontakta Anders.
Pier Hagberg 
Seniorkonsult
Pier är certifierad CIO och har arbetat mer än 22 år med IT som sin profession i olika roller. Pier har jobbat i flera olika företag och branscher såsom McKinsey & Co,
Advokatfirman Cederquist, Hoist etc. 
De senaste 15 åren har Pier jobbat som IT-Chef/CIO på den affärsjuridiska advokatfirman Cederquist där han utöver ha varit huvudansvarig för all IT, även varit Säkerhetschef.

Pier jobbar alltid med stort engagemang och brinner för att hitta de mest kostnadseffektiva och kvalitativa produkterna och tjänsterna. Med sin långa bakgrund inom Professional Services, ställs alltid höga kvalitets- och kostnadskrav på leverantörerna. Dialogen med såväl kunder som leverantörer hanteras på ett tryggt och professionellt sätt.

Pier har stor erfarenhet kring att hantera såväl de mest tekniska frågeställningarna och begreppen som de IT strategiska utmaningarna. Pier har stor förståelse och inblick i det komplexa pusslet som IT består av.
 


Per Gudrunson

Seniorkonsult
Per har en examen i affärsekonomi från IHM Business School och en kandidatexamen i marknadsföring från Dublin Business School. Utöver det har han 10 års erfarenhet som Projektledare och Produktchef för flera av Sveriges mest kända FMCG varumärken. Resultatet av det är en bred kompetens, en god förståelse för vikten av goda affärsrelationer och dessutom en lång erfarenhet av att utvärdera och upphandla leverantörer.
Pers analytiska förmåga har varit till stor hjälp när det kommer till leverantörsoptimering och att mäta resultat är något som ligger honom varmt om hjärtat.

Kontakta Per.

Wisam Tabbakh 
Seniorkonsult
Wisam är företagsekonom och har flera års erfarenhet inom strategiskt inköpsarbete, främst inom bank-och finans. Wisam arbetade tidigare som Procurement Manager samt Business Partner för funktionerna Retail, Marknad, HR, Kontorsservice och Consulting. Med sin breda erfarenhet har Wisam en god förståelse för vilka drivkrafter olika affärsområden har samt en förmåga att utveckla goda affärssamarbeten och avtal med bästa möjliga värde. 

Wisams filiosofi är att alla affärer är unika. Det synsättet återspeglas i hans arbete som alltid anpassas till kundens behov och förutsättningar, samt till affärens omfattning, komplexitet och betydelse för verksamheten.

Kontakta Wisam.

Josef Karabash Lindgren

Seniorkonsult 

Josef har en Kandidatexamen från Kungliga Tekniska Högskolan och över 20 års erfarenhet inom försäljning, ledning, operations, logistik främst från Telekommunikation- och Bredbands-branschen samt är specialiserad inom affärsutveckling och avtalsförhandling av komplexa tjänstelösningar. En större del av sin karriär har han arbetat utomlands på uppdrag i över 15 länder samt haft ledningsuppdrag både inom och utanför Sverige.

Nyckeln till framgång ligger enligt Josef i att sträva efter kunskap kring kundens unika affär samt att med hjälp av lyhörd och konstruktiv förhandlingsteknik få kunders och partners förtroende.

Kontakta Josef

Lina Marie Karlsson


Affärsutvecklare

Lina kommer från fastighetsbranschen där hon arbetat med bland andra Engel & Völkers i både, London, Spanien, Cypern, Thailand och Indien. De senaste 5 åren har Lina arbetat med business developing med fokus på att ärlighet varar längst och att ge varje nytt samtal och relation exakt det som hon själv vill bli bemött av av andra.

Lina arbetar med känsla, stort öra, intresse och att med glädje alltid vilja lära sig något nytt varenda dag. Ytterst så är Linas enda intresse att alltid sprida glädje och göra varje ny relation till det bästa som hänt dig idag. 

Kontakta Lina