Är inköp den mest marginalgivande försäljningen som finns?  

Våra erfarenheter från försäljning och inköp är att processerna inom dessa områden liknar varandra. Inte så konstigt kanske då dessa processer behöver gå hand i hand för att affärer skall göras. Oftast är det det säljande bolaget som initierat processen och är drivande, men behöver det vara så? Vad är mest lönsamt för det köpande bolaget?

Vår erfarenhet är att om det istället är det köpande bolaget som initierar och är drivande så genererar den processen mer marginalvärde än om man låter det säljande bolaget initiera och driva.

Håller ni med? Hur arbetar ni med att genom inköp öka lönsamheten på strukturerat och mätbart sätt? Vad är era erfarenheter?