Varför vill företag få hjälp med inköp och avtalseffektivisering?

Allt som oftast handlar det om tid. De anställda hinner helt enkelt inte med. Oavsett om ett företag har en inköpsavdelning, brukar resurserna fördelas på de större, mer centrala kostnadsområdena. Sällan hinner man se över alla företagets leverantörsavtal. Det är därför vanligt med avtal som tickat på under en längre tid, där man inte har full insikt i avtalets villkor, om priserna är marknadsmässiga eller korrekt anpassade till verksamheten. 

Om företaget inte har haft tid att regelbundet se över sina avtal kan det vara ett bra tillfälle att ta in en extern part och låta göra en genomlysning för att se var det kan finnas potential till förbättrade villkor och priser. En extern konsult kan ge värdefull avlastning och med sin erfarenhet snabbt se var man bör fokusera, var det finns potential till besparingar. 

Andra anledningar till att ta in extern hjälp kan vara att man inte alltid vet hur man ska gå tillväga och angripa upphandlingsproceduren. Vissa leverantörsområden är komplexa och omfattande. Då kan det underlätta att ta in konsulter som besitter bred erfarenhet, etablerade arbetssätt och vet vilka frågor som ska ställas för att uppnå bästa resultat i en förhandling. Dessutom går utveckling inom många områden ständigt framåt, där ny teknik kan innebära förbättringsmöjligheter både i effektivisering och miljöaspekter. 

Slutligen finns det inget att förlora på att se över sina avtal. Om man väljer att inte byta leverantör eller väljer att avstå en kostnadsbesparing, så är ingen skada skedd. Det viktiga är att skaffa sig en översikt och kontroll över sina avtal.