Tre vanliga anledningar till varför du betalar för mycket för dina avtal

Idag delar vi med oss av vår erfarenhet inom kostnadseffektivisering.
 
Tre vanliga anledningar till varför du betalar för mycket för dina avtal:
 
1. Att tiden inte räcker till. När tiden är knapp och något fungerar okej, prioriterar man inte att utmana ett avtal.
 
2. Volymavtal med fasta priser. Här är det vanligt att volymer ligger fel eller att du betalar för saker som inte används eller behövs.

3. Saknar kunskap om rätt marknadspris. Då priser hela tiden ändras utifrån konkurrens och teknikutveckling, är det viktigt att hålla sina avtal uppdaterade.

Har du koll på om du betalar för mycket för dina avtal?