Purchase Partner assisterade ledande Bank

Visste du att Purchase Partner jobbar med att upphandla allt från komplexa IT-drift avtal och Elektroniska Autentiseringslösningar till kontorsnära tjänster såsom lokalvård och kaffelösningar?
Ett exempel på kundfall där Purchase Partner assisterade ledande Bank med upphandling av tjänsten Elektronisk Autentisering (BankID):
  • Kunden som är en ledande bank hade en befintlig lösning som uppnått teknisk mognad samtidigt som hög kundtillväxt haft stor påverkan och ökade kostnader.
  • Purchase Partner åtog sig uppdraget att upphandla tjänsten med målet att undersöka marknadsläget, presentera relevanta alternativ och förhandla ett nytt avtal med marknadsmässiga villkor baserat på kundens nuvarande förutsättningar och behov.
  • Resultatet blev ett nytt avtal med anpassad tjänsteomfattning, förenklad affärsmodell och förstärkt leverantörsrelation vilket borgar för bättre samarbete samt medför Banken signifikant lägre kostnader och därmed ökad lönsamhet över avtalsperioden.
- När utförde ni senast en bred genomlysning av era leverantörsavtal? Kontakta oss på Purchase Partner för en kostnadsfri leverantörsanalys med rådgivning.

https://purchasepartner.se/kontakt-4984587