Intervju med Magnus Hammar i SvD:s bilaga Innovativa Företag

Den senaste utgåvan av Innovation Sverige med temat Innovativa Företag innehåller en artikel om oss på Purchase Partner. I den intervjuas VD Magnus Hammar om hur idén till Purchase Partner kom till och om resan till att idag vara 12 konsulter som dagligen arbetar med att se över leverantörsavtal.

Läs hela artikeln här: 

Innovativa_foretag_0623png