Har du koll på Svansen?

I arbetet med att utveckla leverantörsrelationerna är det vanligt förekommande att företag prioriterar bland sina befintliga leverantörer genom att kategorisera dessa externa kostnader i två delar:
 
- De leverantörer som står för majoriteten (tex 80%) av totala externa kostnaderna, eller över ett visst belopp i årlig fakturering.

- Resterande leverantörer som står för den mindre delen (tex 20%) av den totala externa kostnaden, ofta kallad “Svansen” eller “Tail Spend”.
 
En vanlig utmaning för företag är att tid och resurser inte räcker till att se över leverantörerna som utgör Svansen då det ofta handlar om höga antal av leverantörer, avtal och transaktioner. Därför hjälper vi ofta våra större kunder som har en inköpsfunktion att få bättre koll på Svansen och således öka lönsamheten.
 
Kontakta gärna oss för att få bättre koll er Svans!